LOCATION

CentralChiyoda-ku, Chuo-ku [Tokyo, Ginza, Tsukiji, Nihonbashi]

WesternShinjuku-ku, Shibuya-ku [Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Aoyama, Yoyogi]

NorthernTaito-ku, Toshima-ku [Asakusa, Ueno, Akihabara, Ikebukuro]

SouthernShinagawa-ku, Minato-ku [Roppongi, Odaiba, Shinagawa]